itiraf

sex hikayeleri Türleri
Hikaye nedir? Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilme ihtimali olan olayların ya da durumların başkalarına aktarılmasıdır. Bu olaylar okuyucuya aktarılırken dünya çapında birbirinden farklı iki hikaye yöntemi kabul görmektedir. Bu hikaye türleri olay ve durum olarak adlandırılabildikleri gibi temsilcilerinden aldıkları isimlerle yani Maupassant tarzı ve Çehov tarzı olarak da isimlendirilmektedir.

1. Olay Hikayesi: Olay hikayeleri ya da Maupassant tarzı hikayeler adeta bir romanın küçük halidir şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu hikayelerin merkezinde bir olay vardır ve olay; serim, düğüm, çözüm bölümlerine mantıksal bir uyumlulukla sonuçlanmaktadır. Hikayenin sonunda olaylar bir sonuca ulaştığından, olay ve kişiler hakkında yeterli bilgiler verildiğinden okuyucunun hayal gücüne ihtiyaç duyulmaz. Olay hikayeleri bittiğinde okuyucu tarafından merak edilecek bir şey de kalmamış olur. Bu hikayelerde kişiler ve çevrenin incelenmesine, tasvirine de ayrıca yer verilir. Olay hikayelerinin geliştiricisi ve dünya çapındaki temsilcisi Fransız yazar Guy de Maupassant’dır. Türk edebiyatında ise olay hikayesi denildiğinde akla gelen ilk isim Ömer Seyfettin‘dir.

2. Durum Hikayesi: Olayın ikinci planda tutulduğu durum ya da Çehov tarzı hikayeler bu yönüyle romandan da ayrılmış olurlar. Olaydan çok yaşamın belli bir kesitinin ele alınıp ruhsal çözümlemelere yer verilir. Hikayenin bitmesiyle aslında her şey bitmez, okuyucunun hayal gücünde farklı bir şekilde devam eder hikaye. Kişiler ve çevre hakkında bize bilgiler verilmekten çok sezdirilir. Durum hikayeciliğini geliştiren ve dünya çapında bu tarz hikayeleriyle tanınan yazar ise Rus Anton Çehov’dur. Türk edebiyatında durum hikayelerinin temsilcileri ise Sait Faik Abasıyanık ile Memduh Şevket Esendal‘dır.

sex itirafları Hikayenin Özellikleri
1. Hikaye yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatır.

2. Romanlara göre olaylar çok daha kısa anlatılır.

3. Hikayelerin olay ve durum olmak üzere iki ayrı türü vardır.

4. İlk hikaye örneği Boccaccio’nun Decameron adlı eseridir.

5. Türk edebiyatındaki ilk hikaye kitabı ise Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat’idir.

6. Hikayeler dört yapı unsurundan oluşmaktadır: olay, kişi, zaman ve mekan.

7. Romana göre kişi sayısı daha azdır.

8. Hikayede plan şu şekildedir: serim, düğüm ve çözüm.

seks hikaye Bölümleri
Çoğu hikaye serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır. Ancak bazı hikayelerde (Durum hikayelerinde) bu bölümlerin bulunma zorunluluğu olmamaktadır. Serim düğümünde olaylar başlatılır ve kişi, zaman, mekan hakkında kısa bilgiler verilir. Olayların, merakın ve heyecanın doruğa ulaştığı nokta ise düğüm bölümünde yer almaktadır. Olayların sonuçlandığı, okuyucunun kafasındaki merak duygusunun giderildiği yer ise çözüm bölümüdür.

Hikayede Kullanılan Anlatım Biçimleri
Hikayelerde birçok anlatım biçimi kullanılmakla birlikte en çok kullanılan anlatım biçimleri “Öyküleyici anlatım” ve “Betimleyici anlatım”dır. Bu anlatım türleri hakkında bilgi almak için aşağıda yer alan başlıklara tıklayabilirsiniz.

hikaye

seks hikaye, olay eksenli bir yazı türüdür. Hikâyede temelde bir olay vardır ve olaylar genellikle yüzeyseldir. Hikâyeler genellikle kişilerin anılarını anlatması şeklinde oluşur. Hikâye kısa bir edebiyat türü olduğu için bu eserlerde fazla ayrıntıya girilmez. Olayın ya da durumun öncesi, sonrası okura sezdirilir. Okur, bazı sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler hakkında ya da olaylar ve durumlarla ilgili yargılara ulaşabilir.

Hikâyenin Öğeleri

a. Olay: Öykü kahramanının başından geçen olay ya da durumdur. Hikâyede temel öge veya durumdur.
b. Çevre (yer): Hikâyede sınırlı bir çevre vardır. Olayın geçtiği çevre çok ayrıntılı anlatılmaz, kısaca tasvir edilir.
c. Zaman: Hikâye kısa bir zaman diliminde geçer. Hikâyeler geçmiş zamana göre (-di) anlatılır. Konu, yazarın kendi ağzından veya kahramanın ağzından anlatılır.
d. Kişi: Hikâyede az kişi vardır. Bu kişiler “tip” olarak karşımıza çıkar ve ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaz. Hikâyede kişiler sadece olayla ilgili “çalışkanlık, titizlik, korkaklık, tembellik” gibi tek yönleriyle anlatılır. Kişiler veya tipler, belli bir olay içinde gösterilir. Bu tiplerin de çoğu zaman sadece belli özellikleri yansıtılır.

sex hikayeler Türleri

Hikâyeciliğin tarihsel süreci incelendiğinde karşımıza iki tür hikâye çıkmaktadır. Bu türler “olay öyküsü” ve “durum öyküsü” olarak adlandırılır.

seks hikayeleri Olay öyküsü: Bu tarz öykülere “klasik olay öyküsü” de denir. Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır. Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir. Düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir. Bu teknik, Fransız sanatçı Guy de Maupassant tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere ‘Maupassant tarzı öykü” de denir. Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Ayrıca Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu da olay türü öykücülüğünün temsilcileri arasındadır.
Durum öyküsü: Bu tarz öykülere “modern öykü” de denir. Her hikâye olaya dayanmaz. Bu tür öykülerde merak öğesi ikinci plandadır. Yazar, bu öykülerde okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır. Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar. Durum öyküsü ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için bu tür öykülere “Çehov tarzı öykü” de denir. Türk edebiyatında bu tarz öykücülüğün öncüsü Memduh Şevket Esendal’dır. Sait Fait Abasıyanık da bu tarzın başarılı temsilcilerindendir.
Ben merkezli öykü: Durum hikâyesine benzeyen ancak kahramanın daha çok kendi ruh hâli ve hayal dünyasını yansıttığı hikâyelere ben merkezli hikâye” denir. Bu hikâyelerde olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla verilir. Hikâyenin ana kahramanı yazarın kendisidir. Yazar, yaşadığı olayları kendini merkeze koyarak, kendisini birey olarak ele alarak anlatır. Bu hikâye türünde yazar, gözlemlerden ve olaylardan hareketle bireysel bunalım ve çıkmazlara yönelir. Bu nedenle bu hikâyelere “bireyi birey olarak ele alan hikâyeler” de denir. Hikâye kahramanı dış dünyayı içinde bulunduğu ruh hâline göre algılar ve anlatır. Hikâye kahramanı genellikle düş dünyasına sığınır. İlk defa batıda görülen bu tarz hikâyenin önde gelen temsilcisi Franz Kafka’dır.
Ben merkezli öykünün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Haldun Taner’dir. Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç de bireyi birey olarak ele alan (ben merkezli) hikâyeler yazmışlardır.

Toplist Ekle

toplist sitenizin tanıtımına imkan sunan dizinlere denmektedir. Bu dizinler en düzenli şekilde katagorize edilmektedir. Toplist siteleri sitenizi pagerank değerini arttırır ayrıca ücretsiz olarak backlink imkanı sunmaktadır. Sitenizi bu tip sitelere ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz ( bazı siteler karşılıklı – bazıları karşılıksız )

Sitenizi kaydettiğiniz toplist sitesinin kalitesi çok önemlidir gereksiz bir siteye kayıt yaptırmak measure zarardan başka hiçbir şey kazandırmayacaktır. En iyi dizin sitesi örneği DMOZ’dur googlenin önemsediği bu site en iyi dizin hizmeti sunmaktadır ve sitenize büyük fayda sağlayacaktır.

Toplistler; webmasterlerin kendi sitelerinin hitlerini artırmak adına açılan sitelerdir.

Bu sitelerin genel amacı, buralara eklenen sitelerin azda olsa küçük bir reklamını yapmaktır. Bildiğiniz gibi SEO’nun yapı taşlarından birisi de “backlink”. Toplistlerde sizin ücretsiz backlink kazanmanıza yardımcı olur. Temel mantık sitenizin kategorisini,açıklamasını ve URL’sini girmenizden ibarettir. Toplistler siteleri kategorilere göre ayırırlar, böylece toplistleri ziyaret eden kullanıcılar aradıkları sitelere daha kolay ulaşabilirler. Ayrıca PR değerlerinin yüksek olmaları ve “dofollow” interface vermeleri google’da üst sıralara çıkmanıza ve PR değerinizin artmasına yardımcı olur.

Her şeyde olduğu gibi toplistlere interface eklemeninde bir sınırı var. Bir çok topliste kayıt olursanız toplistlerin verdiği kodlarla siteniz çöplüğe döner. Bunu da stitch siz istemezsiniz, fix de google.

Ayrıca webmasterların sitelerinin çabuk açılmaları adına, ana sayfalarında en alta toplist adı ile bir başka inculde verebilecek sayfa açmaları gerekir. Bunun da nedeni; trim toplistler bir arada olmuş olur, hemde çabuk açılmış olur.

Normalde googleden reklam alacaklar için site pr lerinin yüksek olması şarttır. Site PR leri demek, o sitenin Page Rank ölçümlerinin yüksek olması demektir. Google, genellikle 3-4 ayda bir yaptığı tarama ve güncelleme sırasında, sitenin her türlü durumuna göre (Bunlar ziyaretçi sayısının artışı, sayfa açılımı, sayfalara eklenen resimler, yazılar vb… ) tarama yaptığı siteyi bir üst seviyeye yükseltebilir. Bunun anlamı şudur; Sizin sitenizdeki belirtilen Meta Tag kısmında ki hedef belirleyici kelimeleriniz daha çabuk bulunacaktır ve sizin siteniz daha çabuk birinci sayfada yer alacaktır.

toplist ekle Mesela siz sitenize toplist diye bir meta tag eklemişseniz, siteniz PR si üst seviyelerde ise, örnek olarak 5 blah 6 larda ise, sizin sitenizin birinci gelmesi birinci sayfada birinci sırada gelmesi, PR si daha düşük sitelere nazaran daha olasıdır.

Bir başka benim gözlemlediğim olay ise, googlenin sayfa açılımına önem vermesi. Yani, sizin sayfalarınız ne kadar çok olursa olsun, onlar açılmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Bunun farkında olan siteler sayfa açılımını sağlamak için, sürekli diğer sayfalara yönlendirici resim blah yazılar koyarak, gelen izleyicilerine aradıklarının bir sonraki sayfada olduğunu belirtiyorlar. Bu normalde daha çok sayfa açılımı demektir. Ne kadar çok sayfa açılırsa, üst sıralarda yer almanız o kadar netleşir.

Bir başka olay ise googlenin açtığı blogger ve blogcu siteleridir. Bunlarla yaptığınız sayfalara destek vermeniz halinde şansınız daha artar. Çünkü bu blogcu ve blogger siteleri googlenin kendi siteledir. Öncelikle bu tür uzantılı siteleri tarama alanına aldığı için, ve onların güncelleğini koruğu için, ordan gelecek linklere daha fazla değer vermektedir. Bu yüzden de bu tür sitelerle destekleyin yaptığınız sitelerinizi. Bu estimate daha fazla avantaj sağlar.

Farklı bir durum ise, aynı amaca hizmet eden iki sitenin bir biri ile yapacağı connect değişimi olayıdır. Yani bir nevi “backlink”. Bu toplist sitelerinden daha farklıdır. Mesela sizin siteniz, Şehrinizi tanıtan bir site olsun. Bu şu demektir, siz şehrinizle ilgili ne kadar bilgi, belge, resim, şiir, yazı versus bunları toparlayıp, sitenizde gösterime sunacaksınız. Aynı şekilde bir başka şehir sitesi ile interface ve pennant alış verişine girdiğiniz anda, sizin backlink şansınız daha fazla artmaktadır. Bu çok önemli bir olaydır.

Toplistlere eklenen linklerin bir faydası da, sitenizin daha çok kullanıcıya, daha çok sörf yapan insana ulaşmasını sağlamaktır. Bunu yaparkende toplistlerde aramanız gereken çok fazla bir şey yoktur. Ha bu demek değildir ki, yeterki toplist olsun, business ekleyelim. Bu mantıkta geçerli bir mantık değildir.

Bizim measure tavsiyemiz şudur; Eklediğiniz bedava toplist ekle sayfasını günde en az bir kere takip etmenizdir. Bu estimate artı bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü toplist mantıkları genellikle, ne kadar ziyaretçi olursa toplist sıralamasında o kadar yükseklerde olursunuz. Ayrıca ekleme yapacağınız toplistin PR değerinin mümkün olduğunda yüksek olmasına dikkat edin. Hiç açılmayan blah günlük çok az ziyaretçisi olan bir topliste sayfanızı, sitenizi eklemeniz estimate bir fayda sağlamayabilir.

Yukarda anlatılan konuları business kendi sitemizde olabildiğince tatbik etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, sitemize eklenen ve eklenecek olan sitelerin, sayfaların PR sini yükseltmeye çalışıyoruz. Sizden isteğimiz, burdan alınan kodları mutlaka sitenizde isterseniz her sayfada, isterseniz çok açılan bir sayfada göstermenizdir. Bunu yaparsanız, karşılıklı bir olay olacağı için, herkes bundan rahatlıkla faydalanacaktır.

Buraya kadar okuduğunuz için, teşekkür ediyor, kazancınızın bol olmasını diliyoruz.

Kaynak : Konu ile ilgili değişik Web sitelerinden tarama yapılarak, kendi görüşlerimiz ile bu yazı kaleme alınmıştır. Kaynak olarak kullandığımız değişik web sitelerine buradan teşekkür ediyoruz.

islami sohbet

Ücretsiz mobil sohbet odaları web sitesine hoş geldiniz. Yeni heyecan verici özellikimiz, Kızlar için Mobil Sohbet Odası ve Kızlar için Mobil Sohbet Odası. Dünyanın her yerinden biriyle, birisiyle birebir rastgele mobil sohbet yapmak için sizinle eşleştireceğiz. Yeni insanlarla tanışmak ve yeni arkadaşlar edinmek için en iyi mobil sohbet sitesi!
Mobil Sohbet Odalarımıza hoş geldiniz. Online sohbetin fantastik dünyası, kız ve erkeklerin dünyanın her yerinden arkadaşlık kurmasını ve kayıtsız olarak ücretsiz olmasını sağlıyor. Sadece tıklayın ve nickinizi giriş yapın ve eğlencenin dünyasına girmenin en kolay yolu. Bu kızlar ve erkekler sohbet bölgesi, kızlarla eğlenmek için özgürce konuşmanıza izin veriyor. Bu bölge sallanıyor ve bu günlerde Amerikalılar, İngilizler, Pakistanlılar ve Hintli sohbetler için en sevilen sohbet yeri haline geliyor. Mobil Sohbet Odalarımız, Pakistan, Hindistan ve diğer birçok ülkeden çevrimiçi yeni kız ve erkeklerle tanışmak için harika bir yerdir. Gençlerle arkadaşlık kurabilir ve 7/24 sohbet edebilirsiniz. Okuyun Neden whatsapp sohbet insanlar nefret ediyor?
islami sohbet

Bu mobil sohbet sitesi, insanların dünyanın dört bir yanından gelen erkeklerin ve kızların düşüncelerini paylaştıkları ve onlarla paylaştıkları ve boş zamanlarını besleyebilecekleri duygularını ifade ettikleri harika bir yerdir.

Sevdiğiniz duyguları cep telefonunuzda istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz !!! Kayıt olmadan mobil sohbet odalarımızda ortak ilgi alanından farklı kişilerle iletişim kurabilirsiniz ! Erkek ve kız çocuklarımızla odalarımızda canlı chat yapabilir ve hayatınıza eğlence katın. Bu, erkeklerin arkadaşlık kurması doğaldır ve kendi seçiminizi arkadaşınızı herhangi bir kısıtlama olmadan özgürce bulabilirsiniz. Her oturum açtığınızda çevrimiçi sohbet odalarımızda arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz.

Basit bir şekilde kullanıcı adınızı aşağıya koyun ve mobil sohbetinizi başlatmak için konuşalım. Diğer sohbet sitelerinin aksine, mobil sohbet sitemizin kullanımı tamamen ücretsizdir ve herhangi bir kayıt veya giriş gerektirmez. Web sitemiz ayrıca mobil sohbet deneyimi sunuyor. Rastgele biriyle sohbet etmek 1 tıkla!

Çevrimiçi Mobil Web Sohbetinizi Başlamak İçin En İyi Mobil Sohbet İpuçları
Kitlenize ulaşmak için en iyi zamanı merak ediyorsanız, çalışmalar kısa mesajların en yoğun olduğu saatlerin 10: 30-11: 30 PM olduğunu göstermektedir.

Cep telefonlarında tuvalet tutamaçlarından 18 kat daha fazla bakteri var.

Ortalama bir kişi, akıllı telefonunu her gün 110 defa açar. Muhtemelen cep telefonları ve telefon konuşmaları veya manifaturalarında sohbet ediyorlar.

Cep telefonunuzun Apollo 11 ay iniş için kullanılan bilgisayarlardan daha fazla bilgi işlem gücü var.
dini sohbetler

Mesajlaşma o kadar popüler ki, 26-35 yaş arası yetişkinler arasında her 10 kişiden sadece 1’i bir metin mesajı göndermek yerine yüz yüze buluşmayı tercih ederdi.
Bilim adamları, idrar kullanarak cep telefonlarını şarj etmenin bir yolunu geliştirdiler.

Araştırmalar, ilkokul öğrencilerinin, metin olmayan öğrencilerinden daha iyi speller olduğunu gösteriyor.

Kadınların% 51’i özel günlerde kart yerine metin mesajı istiyor.

Dünyadaki daha fazla insan tuvalete göre cep telefonları var.

Malezya’da ortağınızı kısa mesajla boşa çıkarmak yasaldır. Metin sohbet ve mobil sohbet gençler arasında giderek daha yaygınlaşıyor.

Size en iyi Ücretsiz Mobil sohbet odası, kızlar mobil sohbet odaları, kayıt olmadan mobil sohbet odaları, ücretsiz mobil sohbet odalarında çevrimiçi mobil sohbet odaları, ücretsiz mobil sohbet odaları, çevrimiçi mobil sohbet odası, sohbet odası cep, canlı mobil sohbet odası, android mobil sohbet odaları, mobil sohbet odası ücretsiz, mobil cihazlar için çevrimiçi sohbet odaları, mobil çevrimiçi sohbet odası, cep telefonlarında sohbet odası, sohbet odaları cep telefonu, çevrimiçi sohbet odaları cep telefonu, cep telefonu sohbet odaları, canlı sohbet odası cep telefonu, cep telefonları için sohbet odaları, mobil video sohbet odaları, ücretsiz cep telefonu sohbet odaları, mobil cihazlar için ücretsiz sohbet odaları, android cep telefonları için sohbet odaları, dünyanın her yerinden gelen tüm kullanıcılar için! Free Mobile sohbet odası arıyorsanız, doğru web sitesine geldiniz.

islami forum Bayanlar için mobil sohbet odası ve bayanlar için mobil sohbet odası. Kız ve erkek çocukların dünyanın her yerinden arkadaşlık kurdukları çevrimiçi sohbetlerin fantastik dünyası, hiçbir kayıt olmaksızın çevrimiçi ve ücretsiz. Sadece alanın üzerine tıklayın, nickinizi ve giriş bilgilerinizi girin. Bu bayanlar ve erkekler sohbet bölgesi, eğlenmek için kızlarla özgürce konuşmanıza izin verir. Bu bölge sallanıyor ve bu günlerde Pakistanlı ve Hintli sohbetler için favori sohbet yeri haline geliyor. Mobil Sohbet Odalarımız, katıldığınız olağanüstü yerlerdir.

. Tamamen farklı ortak ilgi alanları ile iletişim kurabilirsiniz. Erkek ve bayanlarla odalarımızda canlı chat yapabilir, hayatınıza eğlence katabilirsiniz.

Standart Mesajları Unut
Sohbetler çok kalabalık yerlerdir, inanın ya da inanmayın, yani eğer birileriyle konuşmaya çalışan tek kişi sizseniz, muhtemelen yanlışsınız demektir. Yani, konuşmak istediğin kızın / çocuğun dikkatini çekmek için oyununu hızlandırmalısın. Tüm standart mesajları unut. Eğer bir kız olursan, oğlanla bazı alma hatlarını dene. Genellikle pickup çizgilerini kullanan çocuklar bu yüzden dikkatini çekecek. Öte yandan, eğer bir erkek siz mesajlarınızı olabildiğince kişiselleştirmeye çalışırsınız.

Şifresiz Sohbet

Güvenli sohbet:
Yani bugünlerde eğilim Metin sohbet içinde çevrimiçi sohbet odaları çok olduğu ünlü ve en gençler kullanmak çevrimiçi sohbet odaları boş geçirmek için zaman . Ayrıca, dünyanın her yerinden farklı kültürlerle insanlarla sosyalleşmenin iyi bir yolu . Çok utangaç olan gençler bu sohbet odalarını kullanarak sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilirler . Ancak , bu çevrimiçi sohbet odalarını kullanırken metin sohbetleri sırasında her zaman akılda tutulması gereken birkaç önemli şey var. . Bu sohbet odalarında güvenli sohbet edebilmek için takip edilmesi gereken birkaç ipucu ve kural vardır .

şifresiz sohbet

Güvenli sohbet için kimliğinizi asla gösterme
Çevrimiçi sohbet ederken hatırlamanız gereken en önemli güvenlik kuralı, çevrimiçi yabancılarla sohbet ederken, sohbetin diğer tarafındaki herkesin , bir yabancı olduğunu ve bununla ne kadar bağ kurmuş olursanız olun , unutabiliriz . kişi, hala birçok olası yolla size zarar verebilecek ve tehdit edebilecek bir yabancı olarak kalır . Ne kadar rahat olursanız olun, kimliğinizi asla açıklamayın ve bu, kişisel adresinizi , tam adınızı, telefon numaranızı veya kendinizle ilgili diğer ayrıntıları, bu çevrimiçi sohbet odalarındaki herhangi bir maliyetle yabancıya söylememeniz gerektiği anlamına gelir .

2. Kural
Güvenli bir sohbet odası kullan
Sohbet odaları tüm farklı şekil ve boyutlarda gelir. Bazı sohbet odaları herkes için ücretsizdir, diğerleri ise takip edilmesi gereken belirli kurallara ve davranış kurallarına sahiptir. Sizin için uygun bir sohbet odası girdiğinizden emin olun, böylece güvenli sohbet edebilirsiniz. Çocuklar hiç bir yer var sohbet ile yetişkinler . Sohbet odasından uygunsuz içeriği filtreleyerek ek güvenlik ekleyebilecek bir moderatörlü sohbet odası bulun

sohbet Ebeveynler çocuklarınız için sohbet güvenliği kuralları belirledi
Çocuklar genellikle yırtıcıların hedefleridir çünkü çocuklar genellikle çok güvenirler. Senin öğretin çocukların önemli çevrimiçi güvenli sohbet kuralları kullanıcının çevrimiçi sahip konuşmaları ve onlar insanlara türleri hakkında çocuklara konuşmak emin olun sohbet ile. Çocuklarınızın yaşlarına uygun sohbet odalarında olduğundan emin olun ve çocuklarınıza kendilerine sorulan bir sorudan veya aldıkları bir mesajdan rahatsızlık duyuyorsa size gelmelerini teşvik edin . Çoğu zaman, çocuğunuzun , yabancılarla konuşmalara izin vermek yerine, sizin ve şahsen tanıdığınız kişilerle sohbet etmesine izin vermek en iyisidir .
mobil chat Eğer bir güvenlik duvarı güvenlik olduğundan emin olun sistemini sizin için kullandıkları cihaza takılı rastgele sohbet Eğer bunlardan bir virüs elde edebilirsiniz oldukça mümkündür çünkü sohbet odaları olarak yabancı tür bu tür tehditleri poz eğilimindedir sohbet odaları . Bazen bilgisayarınıza bedava çevrimiçi sohbet odaları aracılığıyla girebilecek çok tehlikeli virüsler olabilir ve bilgisayarınız ya da kullandığınız diğer herhangi bir cihaz aşırı derecede etkilenebilir. Güvenlik duvarına sahip olmanız, bu tür zararlara karşı sizi güvence altına alır.

Kedi Bakımı Hakkında Mutlaka Öğrenmeniz Gereken 13 Şey

Ufak bir kedi buldunuz ya da arkadaşınızın kedisi evinize misafir olarak geldi. Ancak kedi bakımı nasıl olur, ne yaparsanız kedi dostumuzu mutlu edersiniz bilmiyorsanız kedi bakımı hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Kedi bakımı aslında oldukça kolay ve zahmetsiz bir iş olmakla birlikte bakımdan anlamayan ve kedi dilini çözememiş kişiler için büyük bir külfet anlamına gelecektir. Hal böyle olunca kedilerle mutlu mesut yaşamak istiyor ve kedi bakımı hakkında önemli noktaların neler olduğunu araştırıyorsanız işte 13 önemli bilgi…

1. Kedilerin Dişlerine Dikkat

Kedilerin en hassas bölgelerinden biri olan dişleri çoğu zaman kaşınır. Özellikle ufak kediler de dişler daha çok kaşınacağı için sürekli bir şeyler ısırmak isteyebilirler. Elinize saldırdıklarında eğer korkmuyorsanız parmağınızla dişlerine masaj yapın, oldukça hoşlarına gidecektir. Ufak diş masajı için yapılan ürünlerden de kullanabilirsiniz.

2. Kediler Tüylerini Çok Sever

Kediler için tüyleri vazgeçilmezdir. Bu nedenle gün içerisinde çevreye dökülecek olan tüylerini bile yalayarak yutarlar. Kedilerin tüylerinin temiz ve güzel görünmesi için sizin de ona yardım etmeniz ve zaman zaman taramanız gerekir. Ayrıca kediler susuz kaldığında tüyleri kötü görünür.

3. Kediler de Ağlar

Bazı kediler sokak ortamından ev ortamına geçtiğinde dışarıya özlem duyabilir ya da yavrularından ayrılan anne kediler yavru özlemi çekebilir. Böyle durumlarda kediler ağlayacaktır. Hatta sahibinden ayrılan kediler de ağlar.

4. Sevilmek Kedilerinde Hakkı

Kediler sevgiye aç yaratıklardandır. Onları bol bol sevmeniz gerekir. Eğer ki elinizi uzatıp okşayamıyorsanız bile ona yemek vererek ya da gülümseyerek sevginizi belli edin. Bir süre sonra peşinizden ayrılmayacaktır.

5. Kedilerinde Tuvaleti Olmalı

Evde ya da bahçede bakılacak olan kediler için hayati önem taşıyan alanlardan biri tuvalet bölgesidir. Eğer evinize aniden bir kedi gelmişse ve çişini yapması için bir kedi kumu alamamışsanız hemen evinizde kedinizin görebileceği topraklı bir alan oluşturun. Kediler toprak alana dışkılarını yapmazlarsa uygun yer bulana kadar kendilerini tutarlar. Bu ise onlara zarar verir.

6. Kedinize Çiğ Yemek Vermeyin

Kediler hemen her yemeği yiyebilen canlılar olarak bilinirler. Hatta çoğu kişi kediler için özel olarak tavuk, ciğer gibi ürünler alıp kedisini besleyebilir. Ancak ufak kediler ve bazı yetişkin kediler bu ürünlerdeki parazitlerden çok kolay etkilenebilir. İç parazit oluşumu ve çeşitli hastalıklar nedeniyle kedinizi çiğ yemeklerden dolayı kaybedebilirsiniz.

7. Kediler de Üşür

Kediler tüyleri olduğu için üşümeyen canlılar olarak bilinse de soğuk zamanlarda insanlar kadar üşüyebilen bir yapıları vardır. Kar yağışı ya da bazı esintiler onları da üşüteceğinden dolayı bedenlerini iyice büzüştürerek yattıklarında üşüdüklerini anlamalısınız. Üzerine ve ya altlarına sıcak tutacak bir bez serebilir ya da ortam sıcaklığına artırabilirsiniz.

8. Kedilerin Tırnaklarından Korkmayın

Dişleri kadar tırnakları da bakım isteyen kediler için tırnaklarını törpüleyebilecekleri alanlar oldukça önemlidir. Genellikle halıları tırnaklayan kediler görürseniz ve eşyalarınızın zarar görmesini istemiyorsanız onlar için yumuşak ve tırnak törpüsü olabilecek alanlar oluşturun. Tırnak bakımlarını yapmak adına veterinerlerden de yardım alabilirsiniz.

9. Kedi Dostunuzun Gözlerine Bakın

Özellikle yenidoğan kedi bakımı içerisinde bulunan göz bakımı kediler için en önemli konulardandır. Kolaylıkla mikrop kapabilen kedi gözleri kısa sürede iltihap toplayabilir ya da sıvı akıntılar görülebilir. Bu gibi durumlarda iltihabı alan kremsi ya da sıvı ilaçlardan kullanmalısınız. Ayrıca her gün gözlerini nemli bir pamukla temizlemelisiniz.

10. Kedinizin Dilini Öğrenin

Kedilerden anlamak için onların vücut dillerini bilmeniz gerekir. Bunun için 14 Kedi Vücut Dili ve Anlamları içeriğimize göz atabilirsiniz.

11. Kedinizin Eşyaları Temiz Olmalı

Kediler temizliği severler. Bu nedenle de eşyalarının da temiz olmasına özen gösterirler. Yaşadıkları alanları temiz tutmaya özen gösterin. Bu sayede kedinizde daha temiz olmaya çalışacaktır.

12. Kediler Bekleyen Suyu ve Yemeği Sevmez

Kediler oksijen miktarı azalmış olan suları zorda kalmadıkları müddetçe içmezler. Bu nedenle sularını değiştirmeye özen gösterin. Ayrıca uzun süre bekleyen ya da yemekten hoşlanmadıkları yemekleri de yemeyeceklerdir.

13. Kediler İnsanları Sever

Kediler insanların bulunduğu ortamlara girmeyi severler. Sokak kedileri özellikle ev ortamına dahil olmak adına camdan sizi izleyebilir. Kalabalık ortamlardan kedilerinizi uzak tutmayın.